Welcome!

นายภูมิพัฒน์ ณรงค์แสง

ผู้อำนวยการกองกิจการสัมพันธ์

 


 ข่าวกิจกรรม

 

กปภ. สำนักงานใหญ่ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

  การประส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (จุดรวมพล ด้านหน้าอาคาร 1)

 

สมาคมสโมสร กปภ. จัดกิจกรรมสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562

โดยมอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 

 

สัมมนาโครงการกิจการสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562

โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครนายก