จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

   1.  โครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ประจำปี 2558-2559

         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ <<<<< คลิ๊ก >>>>>

    2.  รายละเอียดการสั่งจองเสื้อโปโลสีฟ้า กปภ. โดยสมาคมสโมกรการประปาส่วนภูมิภาค

         (สปภ.) 

          2.1 ใบสมัครสมาชิก สปภ.

          2.2 สิทธิประโยชน์สมาชิก สปภ.

          2.3 รายชื่อสมาชิก สปภ.

          2.4 แบบเสื้อโปโลสีฟ้า กปภ.

          2.5 แบบฟอร์มขอสั่งจองเสื้อ ส.01 - 02

    3.  แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

         อันตราย (แบบ สอ.1)  ดาวน์โหลดกดคลิ๊ก

 

   

    อบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สนญ. กปภ.

    วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ จุดรวมพลด้านหน้าอาคาร 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ิ   สัมมนาโครงการกิจการสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2559

    ระหว่างวันที่ 9 -12 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช