Welcome!

 


 ข่าวกิจกรรม

 

วันที่ 26 ต.ค. 61 นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ นายกสมาคมสโมสรการประปาส่วนภูมิภาค (สปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบ

ทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก สปภ. ประเภทตลอดชีพ ที่เรียนดีประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 123 ทุน เป็นเงิน

231,000 บาท ณ อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ กปภ.

กปภ. สำนักงานใหญ่ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561

  การประส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (จุดรวมพล ด้านหน้าอาคาร 1)

 

สัมมนาโครงการกิจการสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2561

โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ชลบุรี

 

 

 

สมาคมสโมสร กปภ. จัดกิจกรรมสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

โดยมอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

 

 

 

กองกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ตามแผนงานประจำปี 2561 (เดือนละ 1 ครั้ง)

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของแต่ละงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นของพนักงานในสังกัด

 

กองกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                       

มอบน้ำให้กับมูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม                                                                                             

จำนวน 1,500 ขวด