การประปาส่วนภูมิภาค

องกิจการสัมพันธ์


72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ : 02-551-8921-2, 02-551-8910
โทรสาร : 02-552-7535

Email : 556134@pwa.co.th

 

------------------------------------------------------