จำนวนผู้เข้าชม

 

 

การประปาส่วนภูมิภาค

องกิจการสัมพันธ์


72 หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ : 02-551-8921-2, 02-551-8910
โทรสาร : 02-552-7535

 

------------------------------------------------------