รายละเอียดการจัดทำฝาครอบบ่อหมักสารเคมีเพื่อลดการฟุ้งกระจาย

1. แบบฝาครอบบ่อหมักสารเคมี

                            2. แบบฝาครอบสามมิติ

                            3. แบบระบบสเปรย์น้ำ

                            4. รายการอุปกรณ์

                            5. รูปภาพประกอบขั้นตอนการจัดทำและติดตั้งใช้งา

                            6. VDO การใช้งาน