หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างเข้างานใหม่

                    1) อบรมระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน

                        รายชื่อผู้เข้าอบรม  Click ทะเบียนวุฒิบัตร  Click

                          วุฒิบัตร ชุดที่  1,  2,  3, 4, 5, 6

                  2) อบรมระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา   จำนวนผู้เข้าอบรม 59 คน

                        รายชื่อผู้เข้าอบรม  Click

                          วุฒิบัตร ชุดที่  1,  2,  3, 4, 5, 6

                  3) อบรมระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา   จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน

                        รายชื่อผู้เข้าอบรม  Click

                          วุฒิบัตร ชุดที่  1,  2,  3

                  4) อบรมระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา   จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน

                        รายชื่อผู้เข้าอบรม  Click

                          วุฒิบัตร ชุดที่  1,  2,  3