หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)

                    1) อบรมระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  จำนวนผู้เข้าอบรม 46 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click                          

                    2) อบรมระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น  จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click

                    3) อบรมระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  จำนวนผู้เข้าอบรม 64 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click ทะเบียนวุฒิบัตร Click

                          วุฒิบัตร ชุดที่ 1, 2, 3, 4 , 5 , 6

                    4) อบรมระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2558 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวนผู้เข้าอบรม 55 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click ทะเบียนวุฒิบัตร Click

                          วุฒิบัตร ชุดที่ 1, 2, 3, 4 , 5 , 6

                    5) อบรมระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะพีค บูติค อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช   จำนวนผู้เข้าอบรม 57 คน

                         รายชื่อผู้เข้าอบรม Click

                          วุฒิบัตร ชุดที่ 1, 2, 3, 4, 5

                   6) คำสั่งแต่งตั่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)