การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

 - จัดทำฝาครอบบ่อหมักสารเคมีลดการฟุ้งกระจาย  (รายละเอียดคลิ๊ก)

 - นวัตกรรม กปภ. (กกส.) (รายละเอียดคลิ๊ก)